Diverse manga-figurer och böcker.  

 

 

 

Mangakai har sedan starten 1994 arrangerat hundratals veckomöten, ett trettiotal bio-filmvisningar samt gett ut åtskilliga olika medlemstidningar. Mangakai syns också på museum, konvent och våra egna picknickar och genom våra utställningar vi har gjort genom åren.

 

 

Mangakai grundades av Simon Lundström som 1992 började samla ihop en lista med namn på alla i Sverige som han kände till som gillade Manga och Anime. Det blev ca trettio personer utspridda över hela Sverige, men såklart inte alla på den tiden som hade intresset. Tanken var att det bland annat skulle bli enklare att sambeställa saker från Japan om man gick ihop. Ganska snabbt uppstod intresset för att även skapa möten i verkligheten, medlemsblad och andra aktiviteter. 

 

Så 1994 hade listan växt sig till en riktig registrerad förening, och på hösten hölls det första årsmötet för Mangakai. På tidigt nittiotal var det väldigt mycket svårare än idag att få tag på Manga och Anime. Mycket lite gavs ut på engelska eller svenska. På andra europeiska språk gick det förvisso att få tag på saker om man kunde språket, men i regel behövde man kunna Japanska för att i någon större mängd kunna konsumera Manga och Anime. Mangakai fyllde ett viktigt behov eftersom föreningen hjälpte folk med kunskap om hur man importerade själv, men kanske viktigast av allt började göra amatör-översättningar. En källare hyrdes, och Japanska VHS-kassetter och LaserDisc-ar fick svensk text på tidiga filmvisningar som sedan skulle evolveras till att vara i en hyrd biograf, och sedermera på Mangakonvent. 

 

Filmvisningarna hade mest handlat om att titta på Anime, och intresset för andra aktiviteter växte sig allt större. Cosplay som hade blivit introducerat första gången 1998 började ta allt mer plats, och likaså butiker, TV-spel, föredrag och paneler. Nuförtiden är konvent en given mötesplats för fans, och det var Mangakai som startade allt. Mangakai fungerade som en inkubator till många andra föreningar och konvent i Sverige, varav vissa har överlevt än till idag. 

 

Mangakai har hela tiden haft ett intresse för att skapa plattformar för att mötas, men även för att skapa ett intresse och utbilda personer om Manga och Anime. Från starten har Mangakai haft fem olika inkarnationer av en Medlemstidning, producerat tre olika utställningar om Manga och Anime och haft ungefär runt två tusen veckomöten. I takt med att Manga och Anime har blivit mer populärt i Sverige har Mangakais fokus skiftat mer åt att utbilda på djupet om Manga och Anime och skapa tyngre förståelse för ämnet snarare än att prata om grunderna, eftersom de flesta numera känner till vad Manga och Anime är. Mangakai arrangerade år 2018 en konferens inom Manga och Anime som var till för att erbjuda föreläsningar till allmänheten för att fördjupa sig i ämnet och 2021 återstartades även medlemstidningen i femte form.

 

Mangakai är alltid intresserade av samarbeten med andra, och är främst en förening vars aktiviteter utförs och initieras av dess medlemmar. Vilka aktiviteter det är för stunden handlar väldigt mycket om vilka medlemmar som är aktiva, men styrelsen arbetar ständigt för att skapa värde till medlemskapet. 

 

Mangakais kungsholmen-möten lokalen